مُسْتَحْضَرَات التَّجْمِيل

الشَّغَف لِي كَانَ عْندِي لِلْعَمَل فَعَالَم التَّجْمِيل٬ الْخِبَرَة ديالي فَهَاد الْمَجَال اُو الرَّغْبَة فِاِكْتِشَاف مُغَامَرَة جْدِيدَة كَانُوا المُحَفِّزَات الرَّئِيسِيَّة لِتَحْقِيق الْحُلْم ديَالِي، خَدَمت عَام فِي الْحِسَاب ديال مَجْمُوعَة كبِيرَة مُخْتَصَّة فالتَّجْمِيل٬ كَانت الْمُنَاسَبَة بَاشْ نَتْعَلّْم وَظِيفْتي فِي التَّسْوِيق وَالتَّنْمِيَة فْقِطَاع التَّجْمِيل فَهَاد الْأَعْوَام٬ تَمْكّْنْت مَنْ لِقَاء او بِنَاء عَلَاقَات مَتِينَة مْعَ بْزَّاف ديَال الْمُوَرِّدِين لِي وَلَاو ليوما شُرَكَاء تِجَارِيِّينَ كَانْ عْنْدِي الْحَضّْ نختَارع مَارْكَا ديال التَّجْمِيل فَالْمَجْمُوعَة لِي خْدْمْت فِيهَا منْ تَصَوُّر الْمَشْرُوع إِلَى تَحْقِيق الْفِكْرَة كَانَت خَطْوَة أَسَاسِيَّة فَمَسِيرْتي الْمِهَنِيَّة لِي عَاوْنَاتنِي بِزَّافِ الْيَوْم.

فْدَاك الْوَقْت، كُنْتْ كَنْدِّي مْعَايا عَيِّنَات مْنْ مُسْتَحْضَرَات التَّجْمِيل مْن الْخْدْمَة لِلدَّار بَاشْ نمتَاحنْهُوم، بْنْتِي الْكْبِيرَة كَانْتْ بَاقِي عْنْدْهَا سْتّْ سْنِين، كَانْ عْزِيزْ عْلِيهَا تسْرَقهُوم أُو تْجرّْبهُوم بَاش دِير بْحَال مَامَاهَا زَعْمَا.

مَا كَنْتْش متَافقَة مْعَهَا او كْنْ حِيّْدْهُمْ لِهَا، حِيتْ الصِّيَغ مَاشِي كَامْلِين كَيْوَالمُو جِلْدَ الْأَطْفَال الْهَشّْ.

تْمَّا بدِيت كُنْ فْكّْر او قْلْتْ مْعَ رَاسِي، علاش غَادِي نحْرمُو وْلَادنَا مْن السَّعَادَة ديال يْدِيرُوا بْحَال مَامَاهُوم ؟ اُو عْلَاش منْ خلقُوش خَط إِنْتَاج مُخَصَّص لِلْأَطْفَال بِمُنْتَجَات مَصْنُوعَة فَالْمَغْرِب ؟ هْنَا كُولْشِي بَدَا!

أَوّْلَ تَحَدِّي، مُحَارَبَة الْخَوْف ديَال الْبِدَايَة اُو ديَال الثِّقَة فَالنَّفْس.

كْنْ ضَن بِلِي هَادشِي هُوَ الْأَصْعَب، مْنْ بَعْدْ كُولشِي كَيْ تِيْسّْر، أُو كْنْ ستَدرْكُو أَنَّ نْقْدرُو نّْتْجُوا طَاقَة هَائِلَة.

كَانْتْ عَنْدِي رَغْبَة حَقِيقِيَّة بَاشْ نْحَقّْق الْفِكْرَة ديَالي أُو نْرْضِي عَدَدْ كْبِير ديَال البنِيتَات بإِقْتِرَاح مَنْتُوجَات كتوَالم تَمَامًا الإِحتِيَاجَات ديَالْهُم.

تَسْهِيل حَيَاة الْأُمَّهَات بإِقتِرَاح مَنْتُوجَات بِجَوْدَة عَالِيَة، مَصْنُوعَة مَحَلِّيًّا، او تَوْفِير مُشَارَكَة لَحَضَات لِطَيْفَة او عَاطِفِيَّة مَا بِين الْبْنّات فكُل إِطْمِئْنَان.

التَحَدِي الثَانِي، نْتْعَلّْم نْخْدْم بُوحْدِي، حِيتَاش كْنْت مْعَ مَجْمُوعَة كْبِيرَة و مُحَاطَة بْخُبَرَاء فَالْمَجَال، حْسِيتْ بِالْفَرْقِ، تْعَلَّمْتْ نْتْنْضّْم بِطَرِيقَة أُخْرَى، اُو نَسْتَدْعِي خُبَرَاءَ يعَاوْنُنِي فإِتِخَاد قَرَارَات بِالصُّرْعَة.

ثَالِثْ تَحَدِّي، نْتْوْلَّى الْمَرَاحِل الْإِدَارِيَّة ديال الْبِدَايَة: إِنْشَاءْ الشَّرِكَة وَ النِّظَامْ الْقَانُونِي ديَالْها، إِعْدَاد مِلَفَّات طَلَبَات الْقُرُوض مِن الْبُنُوك، وَاِخْتِيَار الشُّرَكَاء الْمُنَاسِبِين لِغَايْ رَافْقُونِي فْهَاد الْمَسَار( خَبِير فِي مَجَال التَّجْمِيل، مُحَامِي  لِصِيَاغَة الْعُقُود، خَبِير قَابِل لِلْمُحَاسَبَة فَالْجُزْء الْإِدَارِي، و وَكَالَة الْاِتِّصَالَات لِبِنَاء الْمَوْقِع إِلَخ..)

عَندِي رَبْعَة الْوْلِيدَات وَاِعْرِين وْ زَوْج عَجِيب ! مْنْ دِيما كْنْتْ مْنخَارْطَة فَالْعَمَل ديالي، دَاكشِي عْلَاش دغْيَا نْشَأْتْ مُنْضَمَّة لوْلاَدِي بَاشْ يْقْدْرُو يْسِيّرُوا حَيَاةْ الْأُسْرَة وَ الْعَمَل، بْحَال بْزَاف ديال الْأُمَّهَات كْنْ ضَنّْ.